System edukacji w Polsce

educationDo roku 1999 w Polsce istniał dwustopniowy, obowiązkowy system edukacji. Do szkoły podstawowej zapisywano siedmiolatków. Po ukończeniu ośmioletniej szkoły podstawowej można było skierować swoje dalsze losy do: szkół średnich ogólnokształcących lub zawodowych, a także techników. Obecnie obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od 6 do 18 roku życia. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy się zazwyczaj w okolicach rozpoczęcia kalendarzowego lata.

Pierwszym, nieobowiązkowym etapem są przedszkola – instytucje opiekuńczo wychowawcze, do którego uczęszczają dzieci od 3 roku życia do roku 6. Ogólnym celem tej jednostki jest przygotowanie dzieci do życia w społeczeństwie, rozwinięcie czynności samoobsługowych oraz higienicznych. Ten etap obejmuje również kształtowanie czynności motorycznych, przygotowanie do czytania i pisania oraz rozwinięcie myślenia abstrakcyjnego wśród najmłodszych.  Pośród przedszkolaków można podzielić dzieci na te młodsze i starsze. Istnieje również  popularnie nazywana „zerówka” czyli grupa, która przygotowywane się do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Dalej